PROJEKT OBNOVY, ÚDRŽBY A ĎALŠIEHO ROZVOJA TURISTICKÝCH CHODNÍKOV V JÁNOŠÍKOVÝCH DIERACH

Občianske združenie Diery


Turistické chodníky v Jánošíkových Dierach sú na mnohých miestach riešené technicky zložitými rebríkmi a lávkami. Tieto rebríky a lávky boli realizované ešte počas 70-tych rokov 20. storočia a dnes už teda značne prekračovali bezpečnú životnosť. Postupná výmena týchto technických prvkov bola dlhé roky zanedbávaná a nebolo v silách ani obce ani nikoho iného takúto drahú investíciu zafinancovať. Preto niekedy okolo roku 2010 vznikla z iniciatívy hotela Diery myšlienka na projekt obnovy, dlhodobej údržby a ďalšieho rozvoja týchto turistických chodníkov.

Po mnohých burlívých debatách, po tom ako sme navštívili niekoľko podobných lokalít a po tom ako sa vyskúšalo viacero modelov možného financovania, vzniklo 04. 01. 2013 Občianske združenie Diery, na čo sa následne 15. 03. 2013 konalo ustanovujúce valné zhrmoždenie, kde bol okrem iného predstavený aj samotný projekt pre obnovu turistických chodníkov v Dierach. Autorom projektu je známy terchovský muzikant a ľudový architekt Alojz Mucha a projekt, okrem samotnej obnovy jestvujúcich prvkov rieši i dlhodobú údržbu a ďalší rozvoj, pričom za ciele tohto projektu boli určené nasledovné priority:

    1. v spolupráci s Národným parkom Malá Fatra ochrániť vzácne a zároveň obnoviť zdevastované územia, ktoré sa v Dierach nachádzajú
    2. v spolupráci s Horskou službou zabezpečiť čo možno najväčšiu bezpečnosť pre návštevníkov
    3. umožniť prechod malým okruhom i s malými deťmi ako aj pre seniorov
    4. sprístupniť Dolné Diery v nádhernom zimnom období, tak aby to pre návštevníkov bolo bezpečné