Terchová - tam kde sa narodil Juraj Jánošík

 

TERCHOVÁ VRÁTNA - REGIÓN MALÁ FATRA

text prevzatý z oficiálnej web stránky obce Terchová...

 

 

Krajina pod majestátnym Mníchom, opradená mnohými tajomnými legendami a mýtmi. Ich zásluhou sa o nej podarilo v priebehu rokov vytvoriť dojem kúska nášho sveta, kde majú magické tajomstvá zelenú. Skutočnosť je však, ako sa to v podobných prípadoch stáva, prozaickejšia. Rovnako tak korene pátrania po oných legendách, či mýtoch. O podstatnú časť mytologického chápania Terchovej sa "postaral" miestny rodák, "zbojnícky kapitán hôrnych chlapcov", Juraj Jánošík. Práve o jeho neuveriteľných kúskoch, či skôr kusoch, sa šírili legendy, z ktorých väčšina bola dávaná do bezprostrednej súvislosti so zbojníkovým rodiskom.

 

 

HISTÓRIA TERCHOVEJ ...

 

 

Obec Terchová existuje vyše štyristo rokov. Územie, na ktorom sa nachádza, však bolo ľuďom známe už skôr. Za najstarší doklad o pobyte človeka v terchovskom chotári možno považovať železný hrot kopije, pochádzajúci z doby rímskej a nájdený v blízkosti bývalej Chaty pod Rozsutcom. Nakoľko sú bližšie nálezové okolnosti neznáme, nemôžeme uvedený predmet datovať presnejšie. I napriek tomu sa ale ponúka hypotéza, že v dobe protohistorickej mohli predmetné teritórium používať ľudia pri prechode z Oravy na Považie.Zakladajúca listina obce pochádza z 22. apríla 1580. Jej vznik súvisí s tzv. kolonizáciou na valašskom práve, ktorá v tomto období už strácala svoj etnický charakter a predstavovala skôr určitú formu hospodárskeho podnikania.

Postupom času začala obec rásť a pomerne rýchlo dochádza k diferenciácii miestneho obyvateľstva. Pôvodne valašská osada sa zmenila na pastierskoroľnícku obec. V druhej polovici 17. storočia je Terchová začlenená ako súčasť tepličského panstva. S jeho novými majiteľmi prichádzajú do obce i noví usadlíci. Podľa písomných dokladov ide o Valachov, ktorí sa ešte niekedy v 16. storočí usadili v tešínsko - kysuckých vrchoch. Z ich potomkov sa pravdepodobne v druhej polovici 17. storočia prisťahovali aj rodičia Juraja Jánošíka.

 

Počas oslobodzovacích bojov, na samom sklonku druhej svetovej vojny, bola polovica drevenej časti dediny vypálená. V dôsledku tejto skutočnosti sa museli desiatky terchovských rodín vysťahovať do iných oblastí Slovenska. V prvých povojnových rokoch dochádza v rámci dvojročného plánu obnovy k vybudovaniu novej Terchovej.

 

 

NAJZAUJÍMAVEJŠIE ATRAKCIE OBCE TERCHOVÁ

 

 

SOCHA JURAJA JÁNOŠÍKA

Terchová - socha Juraja Jánošíka

Monumentálna nerezová socha Juraja Jánošíka nachádzajúca sa na kopci priamo v centre Terchovej.

KOSTOL S DREVENÝM BETLEHEMOM

Terchová - kostol Sv. Cyrila a Metoda

Kostol zasvetený byzantským učencom svätému Cyrilovi a Metodovi, ktorý tvorí dominantu Terchovej. Vo vnútri sa nachádza vyrezávaný Betlehem a za kostolom zaujímavá Fárska záhrada.

MÚZEUM - EXPOZÍCIA JÁNOŠÍK A TERCHOVÁ

Terchová - Múzeum Juraja Jánošíka

Etnografická expozícia venovaná histórii a životu v obci Terchová ako aj životu a príbehu Juraja Jánošíka.

KRÍŽOVÁ CESTA NA ORAVCOVÉ

Terchová - Krížová cesta na Oravcové

Zaujímavé spracovanie krížovej cesty umeleckým sochárom Milanom Opálkom, ktorá vedie z centra obce na vrch Oravcové.

HORSKÝ PIVOVAR - VŔŠKY

Terchová - Horský pivovar Vŕšky

Prvý horský domáci Pivovar Vŕšky - Pivo Vŕšky sa rodí a zreje v Terchovej od júna roku 2012 priamo pod dohľadom skúseného sládka.