Obnova a rekonštrukcia Jánošíkových Dier-OZ Diery

 

OZ DIERY - REKONŠTRUKCIA TURISTICKÝCH CHODNÍKOV V JÁNOŠÍKOVÝCH DIER

 

logo Občianske združenie Diery

 

 

 

 

 

 

 


Predstavujeme Vám projekt Občianskeho združenia Diery, ktorý má za úlohu obnovu, zveľadenie a dlhodobú údržbu technicky náročných turistických chodníkov v Jánošíkových Dierach, pomocou dobrovoľných príspevkov a sponzorov, tak aby tento jeden z najkrajších turistických chodníkov nielen v rámci Slovenska dostal úroveň, ktorú si zaslúži.

 

 

 

... POMÔŽTE NÁM A VENUJTE NÁM VAŠE 2% Z DANE ...

 

INFO O URČENEJ PRÁVNICKEJ OSOBE - OZ DIERY PRE 2% Z DANE

 

 

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE DIERY

Jánošíkove Diery

 

Občianske združenie Diery vzniklo 04. 01. 2013 a dňa 15. 03. 2013 sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie, čím sa spravil oficiálne prvý krok k začatiu prác na projekte obnovy turistického chodníka Jánošíkove Diery. Vznik OZ Diery bol podmienený predovšetkým neutešeným stavom turistických chodníkov v Dierach a potrebou akumulácie finančných prostriedkov, tak aby financie, ktoré táto lokalita prinášala boli použité na obnovu a jej ďalšie zveľaďovanie. V prvej fáze projektu bol predstavený projekt obnovy Jánošíkových Dier, ktorého autorom je známy umelec a ľudový architekt Alojz Mucha. Tento projekt rieši rekonštrukciu úseku Biely Potok - Ostrvné a vlastne celé Dolné Diery, tak aby sa tieto stali prístupné i starším ľuďom a rodinám s deťmi a aby bol umožnený prechod týmto úsekom i v krásnom zimnom období. Okrem zvýšenej bezpečnosti je hlavným motívom takisto nové trasovenie lávok, ktoré je podrobne konzultované so správou Národného parku Malá Fatra, a ktoré má zabezpečiť zachovanie prekrásnej prírody v Dierach i pre budúce generácie.

 

Po počiatočnej búrlivej debate, kedy nie každý súhlasil s drevenou variantov lávok, dostal tento projekt zelenú a hňeď v prvom roku existencie OZ Diery sa nám podarilo vymeniť 6 jednoduchých prechodových lávok v dĺžke 5-7 metrov, vybudovať úplne novú 33-metrovú lávku v úseku, kde dochádzalo k značnej devastácii prírody okolo chodníka, vybudovať niekoľko odvodnení chodníka, vyčistiť okolie chodníka od náletových drevín a začať s pravidelným kosením trávnatých plôch v Dierach. Zároveň sme pomáhali s novovzniknutou OOCR Malá Fatra ochranárom z NP Malá Fatra obnoviť a vyznačiť náučný chodník Diery v úseku Biely Potok - Štefanová - Boboty a okrem toho OOCR Malá Fatra začala v spolupráci s Horskou službou výmenu schátralých lávok v Horných Dierach.

 

PROJEKT OBNOVY TURISTICKÝCH CHODNÍKOV V JÁNOŠÍKOVÝCH DIERACH ( PDF )

 

Vďaka predovšetkým ohlasu návštevíkov na tento projekt a ich i finančnej podpore sme mohli v roku 2014 zrealizovať dva náročné ( technicky i finančne ) projekty, vďaka ktorým je prakticky celý úsek Biely Potok - Ostrvné dokončený a prístupný i v zime ( video TV Markíza TN 09. 01. 2015 ). V roku 2015 plánujeme kompletne dokončiť tento úsek a pokračovať v úseku Dolných Dier Ostrvné - salaš Podžiar. Za podporu doterajšiu i budúcu veľmi pekne ďakujeme.


ZREALIZOVANÉ PROJEKTY OZ DIERY ZA ROKY 2013 - 2015 ( PDF )

 

VYÚČTOVANIE PRÍJMOV A VÝDAVKOV OZ DIERY ZA ROKY 2013 - 2014 ( PDF )


VYÚČTOVANIE PRÍJMOV A VÝDAVKOV OZ DIERY ZA ROK 2015 ( PDF )


VYÚČTOVANIE PRÍJMOV A VÝDAVKOV OZ DIERY ZA ROK 2016 ( PDF )


V tomto vyúčtovaní nenájdete množstvo chuti a dobrovoľníckej práce a darov ľudí, ktorí nám pomáhajú a preto aspoň takto by sme im radi poďakovali.

  • Fero Zicho ml. ( Chata pod Skalným mestom ) - výroba a pozinkovanie konzol použitých pri všetkých drevených lávkach
  • Vlado Sloviak ( Apartmány Terchová ), ktorý vynechá máloktorú príležitosť pomocť
  • Laco Hanuliak  ( Hotel Diery ) - PR + obhajoba projektu v Terchovej, materiálna pomoc
  • bratia Miro a Fero Hanuliak - doprava materiálu, pomoc pri brigádach
  • spoločnosť HASTRA s.r.o. - sponzorský príspevok vo forme spotrebného stavebného materiálu
  • Tomáš Grenčík, Varín - sponzorské zabezpečenie dubového dreva
  • Alojz Mucha - konzultácie, návrhy, nápady
  • Jozef Dávidík, Peter Šimčák, Jano Holka a ďalší...

 

 

 

 

POMÔCŤ TOMUTO PROJEKTU MÔŽETE I VY...

 

1  Kúpou suveníru, z ktorého celý výťažok putuje do OZ Diery

Hlavným zdrojom príjmov do OZ Diery je predaj suvenírov na vstupe do Jánošíkových Dier na Bielom Potoku pri Hoteli Diery.

 

2  Príspevkom na účet OZ Diery: 5040990726/0900

3  Venovaním Vašich 2% z dane

 

... ĎAKUJEME ...

 

 

 

 

Partneri občianskeho združenia Diery